Klanten geven ons

Informatie over het Coronavirus
(COVID-19)

Heb jij een Fries en Fruitig groepsaccommodaties geboekt in 2020 of 2021?

Heb jij een schoolkamp geboekt bij Fries en Fruitig? lees dan verder onderaan deze pagina. 

Veel van onze gasten hebben vragen over het Coronavirus (COVID-19) en wat hier de gevolgen van zijn. Dat begrijpen wij heel goed. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en informeren jou middels deze pagina over onze voorwaarden en annuleringsbeleid. Naarmate de situatie ontwikkelt passen wij de informatie op deze pagina aan. 


Tijdens de persconferentie op 21 april 2020 is verkondigd dat vergunning plichtige evenementen tot 1 september 2020 niet door mogen gaan. Uitjes bij Fries en Fruitig vallen niet onder deze vergunning plichtige evenementen. 

Op dinsdag 21 april 2020 zijn de meeste maatregelen van de afgelopen weken verlengd tot en met 1 juni 2020. Hieronder proberen we door middel antwoorden op veel gestelde vragen zo goed mogelijk de situatie in kaart te brengen zoals deze op Fries en Fruitig van toepassing is.


Veelgestelde vragen

Wat als het uitje niet kan plaatsvinden door aangescherpte RIVM regels in de toekomst?

 

Als dit het geval is zal het uitje worden verplaatst in overleg. 

Wij streven naar blije gasten ook in corona tijden. We willen u daarom vragen om vertrouwen in Fries en Fruitig. Indien de RIVM regels worden aangescherpt zullen we met u de meest ideale oplossing bespreken en uitvoeren. We hebben geleerd dat er met alle gasten een passende oplossing is gevonden en zo zal dit wellicht ook in de toekomst zijn. 

Verder willen we u ook vragen vertrouwen in de toekomst te hebben en niet teveel op zaken vooruit te lopen. We handelen vanuit de regels die op dat moment gelden. 
 

Mogen schoolkampen/jeugd plaatsvinden?

Vanaf 15 juni mogen alle uitjes (tot 18 jaar) plaatsvinden zonder 1,5 meter afstand. Dit wordt gezien als een contactbubbel. 

https://www.friesenfruitig.com/application/files/4715/9281/8107/kamerbrief-over-kinderen-en-jongeren-op-zomerkamp_1.pdfHebben jullie een corona plattegrond? Hoeveel zitplekken en slaapplekken met 1,5 meter afstand? 

Corona plattegrond Nijhuizum 
https://www.friesenfruitig.com/application/files/5015/9949/2694/corona_plattegrond_7_1.pdf 

 
Corona plattegrond Heeg (let op 68 + 32 persoons accommodatie) 

https://www.friesenfruitig.com/application/files/4315/9108/6752/20-0026_Covid-19_groepsacc._Heeg_2-gedraaid.pdf


Corona plattegrond Oudega +
volgt nog 


MIJN BOEKING VINDT PLAATS VOOR 1 juni 2020. WAT KAN IK VERWACHTEN?

In deze situatie waarin we ons allemaal plotseling bevinden, streven we naar de meest haalbare oplossing. We willen met al onze gasten een oplossing vinden die ervoor zorgt dat we blije gasten hebben in een situatie die om begrip vraagt. We hopen dat de volgende vragen en antwoorden jullie duidelijkheid geeft en jullie begrip laat tonen voor de situatie.

 

HEB IK DE MOGELIJKHEID OM MIJN BOEKING MET AANKOMST VOOR 1 juni 2020 TE VERPLAATSEN?

Ja, dat is mogelijk. Het is mogelijk om de boeking met aankomst voor 1 juni 2020 kosteloos te verplaatsen naar een gewenste periode vanaf 1 november 2020 t/m 28 februari 2021**. Deze regeling geldt op basis van beschikbaarheid. In overleg komen wij als groepsaccommodatie met u als contractant tot een geschikte datum.

**Muv kerst en oud-en-nieuw

 

Wat zijn de voorwaarden van het omboeken van mijn uitje?

-          Je ontvangt van ons een bericht betreffende de omboeking van jullie uitje waarin wordt gevraagd om schriftelijk te reageren met een nieuwe datum voor jullie uitje

-          In dit bericht wordt gevraagd om binnen 14 dagen te reageren met een nieuwe datum

-          Deze voucher om om te boeken vervalt na 14 dagen waarna de boeking automatisch wordt geannuleerd

-          Indien de nieuwe datum een hogere boekingswaarde heeft, dient de gast het extra bedrag bij te betalen

-          Indien de nieuwe datum een lagere boekingswaarde heeft, wordt het verschil niet terug betaald.

 

Hoe en wanneer kan ik een nieuwe datum voor mijn uitje doorgeven?

Op dit moment zijn veel van onze gasten aan het omboeken naar een periode in november 2020 t/m februari 2021. Hierdoor kan de beschikbaarheid in deze maanden snel veranderen. Zijn jullie het als groep eens geworden over een nieuwe datum of mogelijke nieuwe datum, dan verzoeken wij jullie om deze binnen 14 dagen schriftelijk aan ons door te geven met een e-mail getiteld ‘omboeken 2020’. Let op: de voucher vervalt na 14 dagen nadat je van ons een bericht hebt ontvangen waarna de boeking automatisch wordt geannuleerd. 

 

Vermeld in jouw bericht aan ons ook de volgende gegevens:

Naam hoofdboeker

Boekingsnummer

Gewenste nieuwe datum uitje

 

Heb ik de mogelijkheid om mijn boeking met aankomst voor 1 juni 2020 te annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is mogelijk om de boeking met aankomst voor 1 juni 2020 2020 te annuleren. Hierin geldt dat Fries en Fruitig de boeking met niet restitueert. Wij proberen met al onze geboekte gasten een regeling te treffen die voor ons allemaal (wij als groepsaccommodatie, u als contractant en als derde direct belanghebbende uw deelnemers/groepsleden) haalbaar en verantwoord is.

 

WAAROM KAN IK NIET MIJN GELD TERUG KRIJGEN VOOR MIJN BOEKING MET AANKOMST VOOR 1 juni 2020?

Voor de reeds betaalde boeking met aankomst voor 1 juni 2020 heeft Fries en Fruitig veel kosten moeten maken. Denk hierbij aan alle kosten die bij een onderneming komen kijken: marketing, hypotheek, rente, website, huur van de locatie, inkoop van onderdelen van de boeking, etc.. De huidige situatie waarin we ons allemaal bevinden, is een situatie met overmacht. Het verhuren van de reeds geboekte periodes is waar Fries en Fruitig van kan bestaan. Indien dit wegvalt, is het voor ons niet mogelijk om het hoofd boven water te houden.

 

IK WIL GRAAG MIJN UITJE VERPLAATSEN NAAR EEN SOORTGELIJKE PERIODE IN 2021. KAN DIT?

Nee, Fries en Fruitig is in de huidige situatie niet in staat om het geboekte uitje kosteloos te verplaatsen naar een soortgelijke periode in 2021. De reden hiervoor is omdat er bij het overboeken naar een soortgelijke periode, de boeking voor volgend jaar wordt misgelopen, terwijl dit juist is, waar Fries en Fruitig van kan bestaan. Indien we dit wel zouden doen, is het voor ons helaas niet mogelijk om het hoofd boven water te houden.
Verplaatsen is mogelijk in de periodes welke zijn genoemd in de eerdere vragen.

 

MIJN BOEKING HEEFT EEN AANKOMST NA 1 juni 2020. WAT KAN IK VERWACHTEN?

Zowel in de eerste regeling (tot 6 april 2020) als in de laatste regeling (tot 1 juni 2020) welke vanuit het RIVM en Rijksoverheid zijn getroffen, vallen boekingen met aankomst na 1 juni 2020 niet onder de getroffen maatregelen. Voor groepen met een aankomst na 1 juni 2020 veranderd er tot dusver niets en hier zijn geen maatregelen voor getroffen. Hiervoor gelden de normale boekingsvoorwaarden met bijbehorende algemene voorwaarden en betalingsverplichting.

 

HEB IK DE MOGELIJKHEID OM MIJN BOEKING MET AANKOMST NA 1 junii 2020 TE VERPLAATSEN?

Nee. Het is helaas niet mogelijk om boekingen met een aankomst na 1 juni 2020 te verplaatsen. De kalender biedt een beperkt aantal weken, weekenden en midweken, waarin wij soms al een jaar tot twee jaar vooraf uitjes voor onze gasten organiseren. Er blijven vaak in het laagseizoen een klein aantal weekenden over, welke wij in deze extreme en plotselinge situatie in willen zetten voor gasten die in de getroffen periode vallen.

 

HEB IK DE MOGELIJKHEID OM MIJN BOEKING MET AANKOMST NA 1 juni TE ANNULEREN?

U heeft de mogelijkheid om uw boeking met aankomst na 1 juni 2020 te annuleren. Bij het annuleren van deze boekingen zijn de algemene voorwaarden met daarin de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door alvorens u de opdracht geeft om te annuleren.

Artikel 6: annuleren
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Deze geldt op de totale boeking welke bestaat uit overnachting, bedlinnen, activiteiten en catering.

Deze bedraagt:
- Annuleringskosten zijn €250,- per boeking
- Binnen 25 tot 12 maanden voor ingangsdatum 35 % van overeengekomen prijs,  
- binnen 6 tot 12 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs,
- binnen 16 weken tot 6 maanden voor ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs
- binnen 16 weken voor ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs
- Op of na de dag van ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

 

2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient na annuleren binnen 14 dagen de €250,-  annuleringskosten betaald te worden plus het resterende bedrag. Indien een nieuwe boeking in de geannuleerde periode valt volgt geen restitutie.

3. Bij annulering wordt de toeristenbelasting en de borg retour gestort.

We willen u danken voor uw begrip en geduld. De maatregelen treffen ons als recreatieondernemers hard maar we hopen met dit beleid zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle belangen die we moeten afwegen. Samen zullen we deze periode moeten zien door te komen. Dit tijdelijke Coronabeleid is vanzelfsprekend geldig totdat Fries en Fruitig anders moet besluiten of het moment dat de landelijke richtlijnen wijzigen. 

 

PDF bijlage algemene voorwaarden Fries en Fruitig accommodaties

 

COVID-19 (Corona) Protocol Fries en Fruitig schoolkampen


Hieronder geven we aan wat de regels zijn met betrekking tot de schoolkampen bij Fries en Fruitig, het gebruik van de groepsaccommodaties en de omgangsregelingen gedurende de schoolkampen.
 

Gaan de schoolkampen van Fries en Fruitig door?
De schoolkampen van Fries en Fruitig gaan met kleine aanpassingen door. Het is afhankelijk van de groepsgrootte en datum.

Vanaf wanneer kunnen basisschoolkampen doorgang vinden bij Fries en Fruitig?
Vanaf 1 juni 2020 kunnen basisschoolkampen met een groepsgrootte tot 30 personen plaatsvinden bij Fries en Fruitig.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen alle basisschoolkampen doorgaan bij Fries en Fruitig.

Vanaf wanneer kunnen de middelbare schoolkampen doorgang vinden bij Fries en Fruitig?
Vanaf 1 juli 2020 kunnen middelbare schoolkampen doorgang vinden bij Fries en Fruitig. Fries en Fruitig zorgt ervoor dat de sport activiteiten aan worden gepast zodat de 1,5 meter maatregel nageleefd kan worden. Tijdens de sportactiviteiten mogen er geen handen worden gegeven en dient er 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Wat zijn de regels voor de basisschoolkampen bij Fries en Fruitig?
Kinderen, jongeren en volwassenen mogen weer buiten sporten. Kinderen en jongeren al vanaf 29 april, volwassenen vanaf 1 juni . Alle sportactiviteiten van Fries en Fruitig worden buiten gespeeld en kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijden) hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Hierdoor kunnen de basisschoolkampen doorgaan.
Vanaf 1 juli kunnen mogen groepen tot 100 personen bij elkaar komen en wordt het ook toegestaan om gemeenschappelijke wc’s en douches op campings, vakantieparken en in groepsaccommodaties te gebruiken.

Wat zijn de regels voor de middelbare schoolkampen bij Fries en Fruitig?
Jongeren tussen de 13 en de 18 jaar mogen vanaf 29 april mee doen aan georganiseerde (of niet georganiseerde) sportactiviteiten* wanneer er aan een aantal regels wordt voldaan:
*Geen wedstrijden.

·         Houd anderhalve meter afstand tussen je coach of begeleider en je teamgenoten. De georganiseerde schoolkampen zullen er dus wel iets anders uitzien dan dat we gewend zijn. Hier moeten we ons als samenleving op aan passen.

·         Sport niet als je verkouden bent, een loopneus hebt, keelpijn hebt, hoest of als je koorts of benauwd bent.

·         Je geeft geen handen aan andere jongeren en volwassenen, je niest in je elleboog en wast vaak je handen.

·         Vanaf 1 juli mag iedereen gebruik maken van openbare douches en toiletten.

·         Bij het hardlopen en fietsen houd je veel afstand van de persoon voor jou. Het kan zijn dat de druppeltjes die je uitademt tot wel 20 meter achter je terecht kunnen komen.

·         Luister goed naar de docenten en begeleiders die aanwezig zijn tijdens het schoolkamp en aanwijzingen geven met betrekking tot de omgangsregels. En spreek ook je klasgenoten en begeleiders aan als je vind dat zij zich niet voldoende aan de regels houden.


Wanneer mag een kind niet mee op schoolkamp

·         Een kind mag niet deelnemen aan het schoolkamp wanneer iemand uit het gezin verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten zonder koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.

·         Een kind mag niet deelnemen aan het schoolkamp wanneer het kind zelf verkoudheidsklachten heeft zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten al dan niet met koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.

 

Kunnen sporters gebruik maken van wc en/of douche?
Volgens het protocol verantwoord sporten van NOC NSF is het toegestaan om een wc open te stellen voor gebruik, mits deze regelmatig (minstens 1 keer per dag) wordt schoongemaakt. Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen in een groepsaccommodatie zijn privé afgehuurd door de klant van Fries en Fruitig en worden daardoor niet gezien als openbare sanitaire voorzieningen.

Moeten watersportmaterialen worden gedesinfecteerd?
De watersportmaterialen kunnen het beste worden schoongemaakt met water en (gewoon) schoonmaakmiddel.

Let op

·         Was vaak en goed je handen. Ook tussen het spelen door, en na het buitenspelen.

·         Houd wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van volwassenen. Dus ook van de docenten, begeleiders en instructeurs.

·         Als je verkoudheidsklachten (loopneus of neusverkoudheid of keelpijn of hoesten) of verhoging of koorts en/of benauwdheid hebt, mag je niet deelnemen aan het schoolkamp. Je kan dan pas weer naar buiten als je 24 uur lang geen klachten meer hebt gehad.

 

Bronnen:
Watersportverbond
NOC NSF
Hiswa Recron
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden